Pakalpojuma noteikumi

PĀRSKATS

Šo tīmekļa vietni pārvalda FOR MY PLANTS. Visā vietnē termini "mēs", "mums" un "mūsu" attiecas uz FOR MY PLANTS. FOR MY PLANTS piedāvā šo vietni, tostarp visu informāciju, rīkus un pakalpojumus, kas pieejami šajā vietnē, Jums, lietotājam, ar nosacījumu, ka Jūs piekrītat visiem šeit minētajiem noteikumiem, nosacījumiem un paziņojumiem.

Apmeklējot mūsu vietni un/vai iegādājoties mūsu produktus, Jūs iesaistāties mūsu "Pakalpojumā" un piekrītat ievērot turpmāk minētos noteikumus un nosacījumus ("Pakalpojuma noteikumi", "Noteikumi"), tostarp tos papildu noteikumus un nosacījumus, uz kuriem ir atsauces šeit un/vai, kuri ir pieejami ar hipersaiti. Šie Pakalpojuma noteikumi attiecas uz visiem vietnes lietotājiem, tostarp, ne tikai, lietotājiem, bet arī pārdevējiem, klientiem, tirgotājiem un/vai satura autoriem.

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus pirms pieslēgšanās mūsu vietnei. Piekļūstot vietnei vai izmantojot jebkuru tās daļu, Jūs piekrītat ievērot šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Ja Jūs nepiekrītat visiem šī līguma noteikumiem un nosacījumiem, Jūs nedrīkstat piekļūt vietnei vai izmantot jebkādus pakalpojumus. Tā kā šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi tiek uzskatīti par piedāvājumu, to pieņemšana ir obligāta.

Uz visām jaunajām funkcijām vai rīkiem, kas tiek pievienoti pašreizējam veikalam, arī attiecas šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi. Jebkurā laikā šajā lapā varat iepazīties ar jaunāko Pakalpojumu sniegšanas noteikumu versiju. Mēs paturam tiesības atjaunināt, mainīt vai aizstāt jebkuru šo Pakalpojumu noteikumu daļu, publicējot atjauninājumus un/vai izmaiņas mūsu vietnē. Jūsu pienākums ir periodiski pārbaudīt šo lapu, lai uzzinātu par izmaiņām. Turpmāka vietnes lietošana vai piekļuve tai pēc jebkādu izmaiņu publicēšanas nozīmē, ka Jūs piekrītat šīm izmaiņām.

Mūsu veikals ir izvietots vietnē Shopify Inc., nodrošinot mums tiešsaistes e-komercijas platformu, kas ļauj mums pārdot Jums savus produktus un pakalpojumus.

1. SADAĻA - TIEŠSAISTES VEIKALA NOTEIKUMI

Piekrītot šiem Pakalpojuma sniegšanas noteikumiem, Jūs apliecināt, ka esat pilngadīgs vai esat devis mums savu piekrišanu atļaut nepilngadīgām apgādājamām personām izmantot šo vietni.

Jūs nedrīkstat izmantot mūsu produktus jebkādiem nelikumīgiem vai neatļautiem mērķiem, kā arī, izmantojot Pakalpojumu, nedrīkstat pārkāpt Jūsu jurisdikcijā spēkā esošos likumus (tostarp, autortiesību likumus).

Jūs nedrīkstat pārraidīt nekādus vīrusus vai jebkādu destruktīvas dabas interneta vietņu kodu.

Jebkura Noteikumu pārkāpuma vai pārkāpuma rezultātā nekavējoties tiks pārtraukta Jūsu Pakalpojumu darbība.

2. SADAĻA - VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā atteikt Pakalpojumu jebkurai personai jebkāda iemesla dēļ.

Jūs saprotat, ka Jūsu saturs (izņemot kredītkaršu informāciju) var tikt pārsūtīts nešifrētā veidā, un tas var ietvert (a) pārraides dažādos tīklos; un (b) izmaiņas, lai atbilstu un pielāgotos pieslēguma tīklu vai ierīču tehniskajām prasībām. Kredītkaršu informācija vienmēr tiek šifrēta pārsūtīšanas laikā tīklos.

Jūs piekrītat neatveidot, nedublēt, nekopēt, nepārdot, tālāk pārdot vai neizmantot nevienu Pakalpojuma daļu, Pakalpojuma izmantošanu vai piekļuvi Pakalpojumam vai jebkuram kontaktam tīmekļa vietnē, ar kuras starpniecību tiek sniegts Pakalpojums, bez mūsu skaidras rakstiskas atļaujas.

Šajā līgumā izmantotie virsraksti ir iekļauti tikai ērtības labad un neierobežo vai citādi neietekmē šos Noteikumus.

3. SADAĻA - INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE, PILNĪGUMS UN SAVLAICĪGUMS

Mēs neesam atbildīgi, ja šajā vietnē pieejamā informācija nav precīza, pilnīga vai aktuāla. Šajā vietnē sniegtais materiāls ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai, un uz to nevajadzētu paļauties vai to izmantot kā vienīgo pamatu lēmumu pieņemšanai. Jebkāda paļaušanās uz šajā vietnē sniegto materiālu ir Jūsu pašu risks.

Šī vietne var saturēt noteiktu vēsturisku informāciju. Vēsturiskā informācija obligāti nav aktuāla, un tā ir sniegta tikai Jūsu uzziņai. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šīs vietnes saturu, taču mums nav pienākuma atjaunināt jebkādu informāciju mūsu vietnē. Jūs piekrītat, ka Jūsu pienākums ir sekot līdzi izmaiņām mūsu vietnē.

4. SADAĻA - PAKALPOJUMA UN CENU IZMAIŅAS

Mūsu produktu cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt vai pārtraukt Pakalpojuma (vai jebkuras tā daļas vai satura) darbību bez iepriekšēja brīdinājuma.

Mēs neesam atbildīgi ne pret Jums, ne pret kādu trešo personu par jebkādām Pakalpojuma modifikācijām, cenu izmaiņām, apturēšanu vai pārtraukšanu.

5. IEDAĻA - PRODUKTI VAI PAKALPOJUMI (ja piemērojams)

Daži produkti vai pakalpojumi var būt pieejami tikai tiešsaistē, izmantojot tīmekļa vietni. Šo produktu vai pakalpojumu daudzums var būt ierobežots, un tos var atgriezt vai apmainīt tikai saskaņā ar mūsu Atgriešanas noteikumiem.

Mēs esam pielikuši visas pūles, lai pēc iespējas precīzāk attēlotu mūsu produktu krāsas un attēlus, kas redzami veikalā. Mēs nevaram garantēt, ka Jūsu datora monitora attēlotā krāsa būs precīza.

Mēs paturam tiesības, bet mums nav pienākuma ierobežot mūsu produktu vai Pakalpojumu pārdošanu jebkurai personai, ģeogrāfiskajam reģionam vai jurisdikcijai. Mēs paturam tiesības ierobežot jebkuru mūsu piedāvāto produktu vai pakalpojumu daudzumu. Visi produktu apraksti vai produktu cenas var tikt mainīti jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pēc mūsu ieskatiem. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā pārtraukt jebkura produkta pārdošanu. Jebkurš šajā vietnē sniegts piedāvājums jebkuram produktam vai pakalpojumam ir nederīgs, ja tas ir aizliegts.

Mēs negarantējam, ka Jūsu iegādāto vai iegūto produktu, pakalpojumu, informācijas vai citu materiālu kvalitāte atbildīs Jūsu cerībām.

6. IEDAĻA - RĒĶINU UN KONTA INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE

Mēs paturam tiesības atteikt jebkuru pasūtījumu, ko mums iesniedzat. Mēs pēc saviem ieskatiem varam ierobežot vai atcelt iegādāto daudzumu vienai personai, vienai mājsaimniecībai vai vienam pasūtījumam. Šie ierobežojumi var attiekties uz pasūtījumiem, kas veikti ar vienu un to pašu klienta kontu, vienu un to pašu kredītkarti un/vai pasūtījumiem, kuros izmantota viena un tā pati norēķinu un/vai piegādes adrese. Gadījumā, ja mēs veicam izmaiņas pasūtījumā vai atceļam pasūtījumu, mēs centīsimies Jūs par to informēt, sazinoties ar e-pasta un/vai norēķinu adresi/telefona numuru, kas tika norādīts pasūtījuma veikšanas brīdī. Mēs paturam tiesības ierobežot vai aizliegt pasūtījumus, kurus, pēc mūsu ieskatiem, šķiet, ir veikuši dīleri, tālākpārdevēji vai izplatītāji.

Jūs piekrītat sniegt aktuālu, pilnīgu un precīzu pirkumu un konta informāciju par visiem mūsu veikalā veiktajiem pirkumiem. Jūs piekrītat nekavējoties atjaunināt sava konta un citu informāciju, tostarp, e-pasta adresi un kredītkartes numuru un derīguma termiņu, lai mēs varētu pabeigt Jūsu darījumus un vajadzības gadījumā ar Jums sazināties.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, iepazīstieties ar mūsu Atgriešanas noteikumiem.

7. SADAĻA - IZVĒLES RĪKI

Mēs varam nodrošināt Jums piekļuvi trešo pušu rīkiem, kurus mēs neuzraugām, nekontrolējam un neiesaistām.

Jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs nodrošinām piekļuvi šādiem rīkiem "tādi, kādi tie ir" un "tādi, kādi tie ir pieejami" bez jebkādām garantijām, apliecinājumiem vai nosacījumiem un bez jebkāda apstiprinājuma. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību, kas izriet no Jūsu izvēles trešo pušu rīku izmantošanas vai ir saistīta ar to.

Jebkuru vietnē piedāvāto izvēles rīku izmantošanu Jūs veicat tikai uz savu risku un pēc saviem ieskatiem, un Jums ir jāpārliecinās, ka esat iepazinies un piekrītat noteikumiem, ar kādiem rīkus nodrošina attiecīgais(-ie) trešās puses pakalpojumu sniedzējs(-i).

Mēs arī nākotnē varam piedāvāt jaunus pakalpojumus un/vai funkcijas, izmantojot tīmekļa vietni (tostarp jaunu rīku un resursu izlaišanu). Uz šādām jaunām funkcijām un/vai pakalpojumiem arī attiecas šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

8. SADAĻA - TREŠO PUŠU SAITES

Noteikts saturs, produkti un pakalpojumi, kas pieejami, izmantojot mūsu Pakalpojumu, var ietvert trešo pušu materiālus.

Trešo personu saites šajā vietnē var novirzīt Jūs uz trešo personu tīmekļa vietnēm, kas nav saistītas ar mums. Mēs neesam atbildīgi par satura vai precizitātes pārbaudi vai novērtēšanu, un mēs negarantējam un neuzņemamies nekādu atbildību par trešo personu materiāliem vai tīmekļa vietnēm, kā arī par jebkādiem citiem trešo personu materiāliem, produktiem vai pakalpojumiem.

Mēs neesam atbildīgi par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas saistīti ar preču, pakalpojumu, resursu, satura iegādi vai izmantošanu, vai jebkādiem citiem darījumiem, kas veikti saistībā ar trešo pušu tīmekļa vietnēm. Lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar trešās puses noteikumiem un praksi un pārliecinieties, ka tos saprotat, pirms iesaistāties kādā darījumā. Sūdzības, pretenzijas, bažas vai jautājumi par trešās puses produktiem ir jāadresē trešajai pusei.

9. SADAĻA - LIETOTĀJU KOMENTĀRI, ATSAUKSMES UN CITI IESNIEGUMI

Ja pēc mūsu pieprasījuma nosūtāt noteiktus konkrētus iesniegumus (piemēram, konkursa darbus) vai bez mūsu pieprasījuma nosūtāt radošas idejas, ieteikumus, priekšlikumus, plānus vai citus materiālus tiešsaistē, pa e-pastu, pa pastu vai citādi (kopā saukti "komentāri"), jūs piekrītat, ka mēs jebkurā laikā un bez ierobežojumiem varam rediģēt, kopēt, publicēt, izplatīt, tulkot un citādi izmantot jebkurā informācijas nesējā jebkādus Jūsu mums nosūtītos komentārus. Mums nav un nebūs pienākuma (1) saglabāt jebkādu komentāru konfidencialitāti; (2) maksāt kompensāciju par jebkādiem komentāriem; vai (3) atbildēt uz jebkādiem komentāriem.

Mēs varam, bet mums nav pienākuma uzraudzīt, rediģēt vai dzēst saturu, kas pēc mūsu ieskatiem ir nelikumīgs, aizskarošs, draudošs, apmelojošs, apmelnojošs, pornogrāfisks, nepieklājīgs vai citādi nevēlams vai pārkāpj kādas puses intelektuālo īpašumu vai šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus.

Jūs piekrītat, ka Jūsu komentāri nepārkāps nevienas trešās personas tiesības, tostarp autortiesības, preču zīmes, privātumu, personiskās vai citas personiskās vai īpašumtiesības. Jūs arī piekrītat, ka Jūsu komentāri nesaturēs apmelojošus vai citādi nelikumīgus, aizskarošus vai nepieklājīgus materiālus, kā arī nesaturēs datorvīrusus vai citu ļaunprātīgu programmatūru, kas jebkādā veidā varētu ietekmēt Pakalpojuma vai jebkuras saistītās tīmekļa vietnes darbību. Jūs nedrīkstat izmantot viltotu e-pasta adresi, izlikties par kādu citu personu vai kā citādi maldināt mūs vai trešās personas par komentāru izcelsmi. Jūs esat pilnībā atbildīgs par visiem saviem komentāriem un to pareizību. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par Jūsu vai trešo personu publicētajiem komentāriem.

10. SADAĻA - PERSONISKĀ INFORMĀCIJA

Jūsu personiskās informācijas sniegšanu, izmantojot veikalu, reglamentē mūsu Privātuma politika. Lai iepazītos ar mūsu, lasiet Privātuma politiku.

11. SADAĻA - KĻŪDAS, NEPRECIZITĀTES UN IZLAIDUMI

Reizēm mūsu vietnē vai Pakalpojumā var būt informācija, kurā ir drukas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumi, kas var attiekties uz produktu aprakstiem, cenām, akcijām, piedāvājumiem, produktu piegādes izmaksām, pārvadāšanas laikiem un pieejamību. Mēs paturam tiesības labot jebkādas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus, kā arī mainīt vai atjaunināt informāciju vai atcelt pasūtījumus, ja kāda informācija Pakalpojumā vai saistītā vietnē ir neprecīza, jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma (tostarp pēc tam, kad esat iesniedzis savu pasūtījumu).

Mēs neuzņemamies pienākumu atjaunināt, grozīt vai precizēt informāciju Pakalpojumā vai jebkurā saistītā tīmekļa vietnē, tostarp, informāciju par cenām, izņemot likumā noteiktos gadījumos. Neviens Pakalpojumā vai jebkurā saistītā tīmekļa vietnē norādītais atjaunināšanas vai atjaunošanas datums nav jāuzskata par norādi, ka visa informācija Pakalpojumā vai jebkurā saistītā tīmekļa vietnē ir mainīta vai atjaunināta.

12. SADAĻA - AIZLIEGTI IZMANTOŠANAS VEIDI

Papildus citiem aizliegumiem, kas izklāstīti Pakalpojuma noteikumos, jums ir aizliegts izmantot vietni vai tās saturu: (a) jebkādiem nelikumīgiem mērķiem; (b) aicināt citus veikt vai piedalīties jebkādās nelikumīgās darbībās; (c) pārkāpt jebkādus starptautiskos, federālos, provinču vai novadu noteikumus, normas, likumus vai vietējos rīkojumus; (d) pārkāpt mūsu vai citu personu intelektuālā īpašuma tiesības; (e) uzmākties, aizskart, apvainot, nodarīt kaitējumu, nomelnot, apmelot, pazemot, iebiedēt vai diskriminēt dzimuma, seksuālās orientācijas, reliģijas, etniskās piederības, rases, vecuma, nacionālās izcelsmes vai invaliditātes dēļ; (f) iesniegt nepatiesu vai maldinošu informāciju; (g) augšupielādēt vai pārraidīt vīrusus vai cita veida ļaunprātīgu kodu, kas tiks vai var tikt izmantots jebkādā veidā, kas ietekmēs Pakalpojuma vai jebkuras saistītās tīmekļa vietnes, citu tīmekļa vietņu vai interneta funkcionalitāti vai darbību; (h) vākt vai izsekot citu personu personisko informāciju; (i) surogātpastam; (j) jebkādiem nepiedienīgiem vai amorāliem mērķiem; vai (k) traucēt vai apiet Pakalpojuma vai jebkuras saistītās vietnes, citu vietņu vai interneta drošības elementus. Mēs paturam tiesības pārtraukt Pakalpojuma vai jebkuras saistītās vietnes izmantošanu, ja pārkāpjat jebkuru no aizliegtajiem izmantošanas veidiem.

13. SADAĻA - ATTEIKŠANĀS NO GARANTIJĀM; ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

Mēs negarantējam, ka mūsu pakalpojuma lietošana būs nepārtraukta, savlaicīga, droša vai bez kļūdām.

Mēs negarantējam, ka rezultāti, ko var iegūt, izmantojot pakalpojumu, būs precīzi vai uzticami.

Jūs piekrītat, ka laiku pa laikam mēs varam atcelt pakalpojumu uz nenoteiktu laiku vai atcelt pakalpojumu jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

Jūs nepārprotami piekrītat, ka Pakalpojuma lietošana vai nespēja to lietot ir tikai un vienīgi uz Jūsu risku. Pakalpojums un visi produkti, kas Jums tiek sniegti, izmantojot Pakalpojumu, (izņemot gadījumus, kad mēs to skaidri norādām) tiek sniegti "tādi, kādi tie ir" un "tādi, kādi tie ir pieejami" Jūsu lietošanai, bez jebkādiem tiešiem vai netiešiem apliecinājumiem, garantijām vai nosacījumiem, tostarp bez jebkādām netiešām garantijām vai nosacījumiem par komerciālu izmantojamību, kvalitāti, piemērotību konkrētam mērķim, ilgmūžību, īpašumtiesībām un tiesību neierobežošanu.

Mūsu direktori, vadītāji, darbinieki, saistītie uzņēmumi, aģenti, darbuzņēmēji, stažieri, piegādātāji, pakalpojumu sniedzēji vai licenču izsniedzēji nekādā gadījumā nav atbildīgi par jebkādu kaitējumu, zaudējumiem, prasībām vai jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, sodāmiem vai izrietošiem jebkāda veida zaudējumiem, tostarp, par negūtu peļņu, zaudētiem ieņēmumiem, ietaupījumiem, datu zudumu, aizstāšanas izmaksām vai līdzīgiem zaudējumiem, neatkarīgi no līguma, delikta (tostarp nolaidības), stingru atbildību vai citādi, kas izriet no Pakalpojuma lietošanas vai jebkādiem produktiem, kas iegūti, izmantojot Pakalpojumu, vai par jebkādām citām prasībām, kas jebkādā veidā saistītas ar Pakalpojuma vai jebkura produkta lietošanu, tostarp, par jebkādām kļūdām vai izlaidumiem jebkurā saturā vai jebkādiem zaudējumiem vai jebkāda veida kaitējumiem, kas radušies Pakalpojuma lietošanas vai jebkura satura (vai produkta), kas publicēts, pārsūtīts vai citādi pieejams, izmantojot Pakalpojumu, rezultātā, pat ja par to iespēju ir paziņots. Tā kā dažās valstīs vai jurisdikcijās nav atļauts izslēgt vai ierobežot atbildību par izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem, šādās valstīs vai jurisdikcijās mūsu atbildība tiek ierobežota likumā atļautajā maksimālajā apmērā.

14. SADAĻA - ATLĪDZINĀŠANA

Jūs piekrītat atlīdzināt zaudējumus, aizstāvēt un pasargāt FOR MY PLANTS un mūsu meitas uzņēmumus, filiāles, partnerus, vadītājus, direktorus, aģentus, darbuzņēmējus, licencētājus, pakalpojumu sniedzējus, apakšuzņēmējus, piegādātājus, stažierus un darbiniekus no jebkādām prasībām vai prasījumiem, tostarp pamatotām advokātu atlīdzības izmaksām, ko izvirzījusi jebkura trešā persona, kas radušās šo pakalpojumu sniegšanas noteikumu vai tajos iekļauto dokumentu pārkāpuma dēļ vai saistībā ar šo noteikumu vai dokumentu, uz kuriem tie atsaucas, pārkāpumu vai jebkuras trešās personas tiesību aktu vai tiesību pārkāpumu.

15. SADAĻA - NODALĀMĪBA

Gadījumā, ja kāds no šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumu punktiem tiek atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neizpildāmu, šāds noteikums tomēr ir izpildāms, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, un neizpildāmā daļa tiek uzskatīta par atdalītu no šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, un šāds lēmums neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību un izpildāmību.

16. SADAĻA - IZBEIGŠANA

Pušu saistības un pienākumi, kas radušies pirms līguma izbeigšanas datuma, paliek spēkā arī pēc šā līguma izbeigšanas visiem mērķiem.

Šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir spēkā, ja un kamēr tos nepārtraucat Jūs vai mēs. Jūs varat izbeigt šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumu darbību jebkurā laikā, paziņojot mums, ka vairs nevēlaties izmantot mūsu Pakalpojumus, vai arī pārtraucot izmantot mūsu vietni.

Ja pēc mūsu ieskatiem Jūs neievērojat vai mums ir aizdomas, ka Jūs neievērojat kādu no šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumu nosacījumiem, mēs arī varam izbeigt šo līgumu jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma, un Jūs joprojām būsiet atbildīgs par visām maksājamām summām līdz līguma izbeigšanas dienai ieskaitot; un/vai attiecīgi varam liegt Jums piekļuvi mūsu Pakalpojumiem (vai jebkurai to daļai).

17. SADAĻA - VISS LĪGUMS

Ja mēs neizmantojam vai neizpildām kādas šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumu tiesības vai noteikumus, tas nenozīmē atteikšanos no šādām tiesībām vai noteikumiem.

Šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi vai darbības noteikumi, ko mēs publicējam šajā vietnē vai saistībā ar Pakalpojumu, ir pilnīgs līgums un vienošanās starp Jums un mums, un tie reglamentē Jūsu Pakalpojuma izmantošanu, aizstājot jebkādus iepriekšējos vai līdzšinējos mutiskos vai rakstiskos līgumus, paziņojumus un priekšlikumus starp Jums un mums (tostarp, jebkādas iepriekšējās Pakalpojumu sniegšanas noteikumu versijas).

Jebkādas neskaidrības šo Pakalpojuma noteikumu interpretācijā netiek interpretētas pret to sastādītāju pusi.

18. SADAĻA - PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

Šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus un visus atsevišķos līgumus, saskaņā ar kuriem mēs jums sniedzam Pakalpojumus, reglamentē un interpretē saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem.

19. SADAĻA - IZMAIŅAS PAKALPOJUMA NOTEIKUMOS

Jūs jebkurā laikā varat iepazīties ar jaunāko Pakalpojumu sniegšanas noteikumu versiju šajā lapā.

Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem atjaunināt, mainīt vai aizstāt jebkuru šo Pakalpojuma noteikumu daļu, publicējot atjauninājumus un izmaiņas mūsu tīmekļa vietnē. Jūsu pienākums ir periodiski pārbaudīt mūsu tīmekļa vietni, lai uzzinātu par izmaiņām. Turpmāka mūsu tīmekļa vietnes vai Pakalpojuma izmantošana vai piekļuve tai pēc jebkādu šo Pakalpojuma noteikumu izmaiņu publicēšanas nozīmē, ka Jūs piekrītat šīm izmaiņām.

20. SADAĻA - KONTAKTINFORMĀCIJA

Jautājumi par Pakalpojuma noteikumiem jānosūta mums uz care@formyplants.com.